Juni LAN og LANs 2. halvår 2024

LAN i juni finder sted sammen med Læk UF, da N4YP hjælper med nætværk og strøm har vi fået 10 gratis pladser – der ud over koster det 10,- EUR per deltager. (Inkl. mad fredag aften og morgenmad lørdag.)

Tilmeld dig direkte til bestyrelsen (Clemens S./Jonas N./Troels P.) eller via facebook eventet.

Desuden har vi nu fundet LAN tiderne til resten af året, vi har prøvet at fordele dem lidt jævnligt, dog har vi et større hul i september. Noter og planlæg gerne allerede nu.

Generalforsamling 2024

Kære medlemmer

Hermed inviteres i alle sammen til vores årlige generalforsamling Lørdag den 11.05.2024 kl. 14:00 – med efterfølgende grillfest. Vi afholder dette års generalforsamling i Slesvig Børne- og Ungdomshuset i forbindelse med vores Maj-LAN. N4YP betaler Grillmaden, sodavand og øl. (Deutsche Übersetzung weiter unten.)

Dagsorden til den femogtyvende generalforsamling 2024

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Drøftelse og godkendelse af beretningerne
 6. Drøftelse af det kommende års arbejde
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelsen
 9. Valg af to revisorer
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen

/Bestyrelsen
——————————-

Liebe Mitglieder,

Hiermit laden wir euch herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung ein. Diese findet am Samstag den 11.05.2024 um 14:00 Uhr stat mit anschließender Grillen. Die Versammlung findet im Schlevwig Børne- og Ungdomshus statt in verbing mit unserer Mai-LAN. Der Verein bezahlt das Grillgut, die Softdrinks und das Bier.

Tagesordnung für die fünfundzwanzigste Generalversammlung 2024

 1. Wahl eines Versammlungsleiters
 2. Wahl eines Protokollführers
 3. Bericht des Vorstands
 4. Vorlage der geprüften Rechenschaft
 5. Aussprache über die Berichte und Entlastung des Vorstands
 6. Beratung über die Arbeit des kommenden Jahres
 7. Festsetzung des Mitgliedsbeitrages
 8. Wahl des Vorstands
 9. Wahl von zwei Revisoren
 10. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

/Der Vorstand

LAN Maj 2024

Vores LAN i maj afholdes i BoU Huset i slesvig fra d. 10.5. – 12.5.

LAN starter fredag kl 18. så i har chancen for at komme jer efter Kristi Himmelfarts dagen 🙂 og gå frem til søndag tidlig eftermiddag (kl. 14. – 15.) Adressen er: Breslauer Str. 8, 24837 Schleswig

Om Lørdagen afholder vi vores årlige generalforsamling og griller i fællesskab efterfølgende.

For betalene medlemmer er det gratis at deltage, gæster er som altid velkommen og betaler kun 10,- Euro for LAN deltagelsen eller 5,- Euro for grilmad om lørdagen. Alle er velkommen til Generalforsamlingen.

Invitation med dagsorden findes her. Ønsker til dagsorden sendes til formanden senest ugen op til generalforsamlingen.

Unsere LAN im Mai wird vom 10. – 12.5 im Slesvig BoU abgehalten.

Die LAN geht Freitags um 18 Uhr los damit ihr euch tagsüber vom Vatertag erholen könnt ;-), die Adresse ist: Breslauer Str. 8, 24837 Schleswig.

Samstags um 14. Uhr halten wir unsere jährliche Generalversammlung ab mit anschließenden Grillen. Zusätzliche Tagesordnungspunkte bitte bis spätesten in der Woche vorher dem vorsitzenden zukommen lassen.

Für zahlende Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos, Gäste zahlen 10,- EUR für die LAN oder 5,- EUR für das Grillen am Samstag.

Die Einladung und die Tagesordnung zur Generalversammlung findet ihr hier.

April LAN 2024

Fr. 12.4.2024 kl. 18:00 – Sø. 14.4.2024 kl. 15:00 – Sønderbrarup danske Skole, Raiffeisenstr. 25, 24392 Süderbrarup

Kommende LAN finder sted i Sønderbrarup på den danske skole.
Vi håber at se mange af jer igen. Husk at tilmelde jer rettidig – helst via facebook eventet, alternativ tag fat i os diekte (whatsapp, telefon, etc).

——–
Die kommende LAN findet diesmal in Süderbrarup statt auf der dänischen Schule. Bitte zeitig anmelden. Vorzugweise über unser Facebook Event, alternativ direkt über z.B. WhatsApp, Telefon, etc…

März LAN

BEMÆRK HENVISNING Marts LAN er AFLYST.

På grund af sygdom og derfor for få tilmeldinger besluttede de to sidste tilmeldte at afslyse LANen.

ACHTUNG HINWEIS
Die März-LAN wird ABGESAGT.

Wegen Krankheit und damit zu wenige Anmeldungen, haben die 2 noch übrigen fest-angemeldete beschlossen deshalb die LAN nicht stattfinden zu lassen.

01.03.2024 fra kl. 20 til 03.03.2024.

Marts LAN i Spejderhytten, Mulighed for at koge selv og overnattning på egen liggeunderlag. Tilmelding påkrævet., Gæster velkommen (10,- Euro deltager gebyr, også for dem, som ikke har betalt medlemsbidrag indtil nu).

März LAN in der Spejderhytten. Es besteht die möglichkeit zu kochen und übernactung mit eigenen schlafsachen.
Bitte Anmelden. Gäste wilkommen (10,- Euro Teilnahmegebür, auch für diejenigen, die bisher noch keine Mitgliedsbeiträge gezahlt haben)

Duborg-Lan 2024 i E-sport lokalet

Duborg-LAN 09-10.02.2024
“24 timers” Lan-Party i E-sportlokalet. I kan benytte computerne og udstyret i lokalet. I må gerne medbringe jeres egen computer, tastatur mus eller headset hvis i vil. Lørdag er open end, der er reserveret til og med søndag. Vi afprøver et nyt koncept. Mad og drikkevarer styrer i selv. der kommer ikke Duborgelever, det er foreningsinternt arrangement.

Duborg-LAN 09.-10.02.2024
„24 Stunden“ Lan-Party im E-Sportraum. Ihr könnt die Computer und Geräte im Raum nutzen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne eure eigenen Computer, Tastatur, Maus oder Headset mitbringen. Der Samstag ist Open End, die Schule ist bis einschließlich Sonntag gebucht. Wir testen ein neues Konzept. Ihr kümmert euch selbst um Speisen und Getränke. Es werden keine Duborg-Studenten anwesend sein, es handelt sich um eine interne Vereinsveranstaltung.

Glædeligt nytår

Nu er det tid til at betale medlemsbidrag for året 2024. Medlemsbidrag overføres på følgende konto: UNION BANK – IBAN: DE53 2152 0100 1010 3130 54

Meddelelse til modtager: Medlemsbidrag 2024 <FULLNAME>

Beløb: 25,- EUR / 188,- DKK per år. Du kan også betale med kontanter/PayPal/MobilePay til kassereren: Troels.

Es ist wieder an der Zeit den Mitgliedbeitrag zu enmtrichten, diesen bitte auf das folgendes Konto überweisen: UNION BANK – IBAN: DE53 2152 0100 1010 3130 54

Verwendungszweck: Medlemsbidrag 2024 Beitrag: 25,- EUR / 188,- DKK pro Jahr. Ansonsten gern auch in Bar/PayPa/Mobilepay an den Kassierer: Troels

Glædelig Jul & Jan. LAN

Alle medlemmer og deres familie ønskes en glædelig jul og en god og sund start på det nye år – Frohe Weinachten und einen Guten Rutsch 🙂

Næste LAN finder sted i Spejderhuset i sporskifte fra d. 5. til 7.1.2024. Vi kan komme ind om fredagen fra 14.30 da klubben stadig holder juleferie og slutter af om søndagen ca kl 14.00.

JuleLAN Dec. 2023

LAN paa Sortevejs BoU Hus, Cornelius Hansen-Weg 3, 24939 Flensburg.

Vi starter fredag d. 8.12 kl 21.00 og slutter af söndag omkring kl. 15.00

JuleLAN med god mad og hygge og spil. Gratis for N4YP Medlemmer. Tilmeld jer ogsaa hvis i kun kommer til maden om lördagen, traditionen tro laver vi julemad efter dansk tradition.
WeinachtsLAN mit gutem essen und gaming. Samstag Abend gibt’s es wieder lecker Weihnachtsessen nach dänischer Tradition. Bitte auch anmelden falls ihr nur daran teilnimmt, thx.

Duborg LAN November 2023

17. – 19.11.2023 – Duborg Skolen, Ritterstraße 28, Flensburg

LAN i fællesskab med Duborg skolen og SdU, vi starter allerede fredag aften kl 18.30, lørdag kommer de resterende deltagere. Søndag ca kl 14 er vi færdige.
Det koster 10,- Euro (for mad lørdag aften, morgenmad søndag)

Bindenden tilmelding er den 10.11 (via whatsapp eller facebookevent )
————
LAN zusammen mit der Duborg Skole und SdU, wir fangen Freitag Abend um 18.30 schon an, die Duborg Teilnehmer kommen samstags Vormittag.
10,- Euro fürs Essen (Samstag Abend und Sonntag morgen inbegriffen)

Bitte bis zum 10.11. verbindlich Zusagen. (Über Whatsapp oder facebook event